Faculty

 • [Kuribayashi Takashi]
 • [Konishi Yasutaka]
 • [Akatsuka Yuji]
 • [Mizukami Taizai] 『木陰にて』
 • [Nishida Shunei] 『瀕死の白鳥』
 • [Misawa Atsuhiko]
 • [Nishio Yasuyuki]
 • [Dekune Iku] 『マーシャと白い鳥』(KAISEI-SHA)2005
 • [Hara Kenya] 『白百』2018(CHUOKORON-SHINSHA)
 • [Takayama Joe]
 • [Kusano Tsuyoshi]
 • [Kusano Tsuyoshi]
 • [Morimoto Chie] Matsutoya Yumi's 38th album:
 • [Nishida Shunei] 『コロボックルの月』
 • [Isomi Teruo] 『砂のかたち その人は此処を通りましたか』2006
 • [Moriyama Akiko] 『デザイン・ジャーナリズム 取材と共謀 1987→2015』 (Bigaku Shuppan)
 • [Endo Akiko] 『在り過ぐす』
 • [Niimi Takashi] 『ミュゼオロジーへの招待』 (Musashino Art University Press Co., Ltd.)
 • [Misawa Kazumi] 『美術教育の題材開発』 (Musashino Art University Press Co., Ltd.)
 • [Sugiura Sachiko/Yonetoku Shinichi] 『みらいのたいよう計画 ヤノベケンジ&サン・シスター 中学生に出会う 記録集』 (Musashino Art University Museum & Library)
 • [Maruyama Naofumi]
 • [Takayama Joe]
 • [Ikeda Ryoji]
 • [Fuse Shigeru [fuse-atelier]]
 • [Shibata FumieShibata Fumie] Omron Digital Thermometer MC-681
 • [Koizumi Makoto]
 • [Koizumi Makoto]
 • [Koizumi Makoto]
 • [Suzuki Hiroshi]
 • [Komatsu Makoto]
 • [Hasegawa Hiroki] COREDO Nihonbashi, Annex plaza
 • [Tsumura Kosuke]
 • [Tsumura Kosuke]
 • [Patrick Ryan [YAB-YUM]]
 • [Igarashi Hisae] TSUMORI CHISATO IAPM SHOP in Shanghai
 • [Horio Yukio]
 • [Mende Kaoru] Lighting design for the preservation and restoration of the Tokyo Station Marunouchi Building
 • [Kotake Nobutaka] 『奴婢訓』 2012
 • [Kotake Nobutaka] MAU Matriculation Ceremony 2010
 • [Kuribayashi Takashi]
 • [Mukai Shutaro]
 • [Hakamata Kyotaro] 『ハルガ』 2008_2009
 • [Misawa Atsuhiko]
 • [Bando Takaaki]
 • [Nishida Shunei] 『月窓』
 • [Uchida Aguri] 『私の前にいる、目を閉じている。』
 • [Hishikawa Seiichi] 『八重の桜』 NHK Taiga Drama title background
 • [Hishikawa Seiichi] 『森の木琴』
 • [Uehara Sachiko] 『ピーポくん』
 • [Hara Kenya] Takeo Paper Show 2014
 • [Hara Kenya] Muji Horizon Campaign 2003
 • [Morimoto Chie] Matsutoya Yumi's 37th album:
 • [Kashiwagi Hiroshi] 『デザインの教科書』 (Kodansha)
 • [Katsui Mitsuo] Musashino Art University logo mark
 • [Kinoshita Kenichi [RaNa design associates, inc.]] Shiseido Company, Limited