DEPARTMENT OFSCULPTURE

Clarify the essence of sculpture while expanding your potential.

 • [Ishikawa Kaho]
 • [Okawahara Nobuto]
 • [Sasaki Taiga]
 • [Shima Anna]
 • [Suyama Keiko]
 • [Misawa Atsuhiko]
 • [Nishio Yasuyuki]
 • [Aoki Noe]
 • [Aoki Noe] 『シロタマ』2016
 • [Aoki Noe]
 • [Aoki Noe] 『ふりそそぐものたちⅡ』2012
 • [Inagaki Shin]
 • [Komi Taku]
 • [Tanaka Yoshiki]
 • [Hirase Miki]
 • [Kobayashi Erika]
 • [Hagita Arisa]
 • [Nakakuki Akari]
 • [Takeuchi Misumi]
 • [Takayama Midori]
 • [Kikuchi Miho]
 • [Iriyama Kilala]
 • [Kameshima Yuhei]
 • [Mogi Misato]
 • [Iino Naho [iino naho glass garden]]
 • [Aoki Noe] 『原形質/2015』
 • [Hakamata Kyotaro] 『ハルガ』 2008_2009
 • [Misawa Atsuhiko]
 • [Kikuchi Atsuki] Aomori Museum of Art