DEPARTMENT OFSCIENCE OFDESIGN

Design should be approached holistically. Design starts from an understanding of that fact.

 • [Saito Daisuke]
 • [Taniguchi Atsuki]
 • [Morimoto Yuichiro]
 • [Yoshida Taisei]
 • [Oishi Makiko]
 • [Kitahara Soichiro]
 • [Park Dongwon]
 • [Hara Kenya] 『白百』2018(CHUOKORON-SHINSHA)
 • [Yamada Yohei]
 • [Kamihara Manami]
 • [Kawasaki Moeko]
 • [Sakamoto Shunta]
 • [Yoshihara Yumi]
 • [Takahashi Maho]
 • [Kim Juhye]
 • [Kamata Takuma]
 • [Omoto Yurika]
 • [Matsuo Mika]
 • [Kato Miho]
 • [Endo Kaede] 『キリン 午後の紅茶』
 • [Shibata FumieShibata Fumie] Omron Digital Thermometer MC-681
 • [Wada Satoshi] Audi A5 (2007)
 • [Saito Tomonori] 『世田谷やすらぎ墓苑』
 • [Mukai Shutaro]
 • [Bando Takaaki]
 • [Iguchi Kota/Ohara Daijiro] HaKU
 • [Hishikawa Seiichi] 『八重の桜』 NHK Taiga Drama title background
 • [Hishikawa Seiichi] 『森の木琴』
 • [Hara Kenya] Takeo Paper Show 2014
 • [Hara Kenya] Muji Horizon Campaign 2003
 • [Ohara Daijiro]
 • [Kashiwagi Hiroshi] 『デザインの教科書』 (Kodansha)
 • [Kinoshita Kenichi [RaNa design associates, inc.]] Shiseido Company, Limited