DEPARTMENT OFVISUALCOMMUNICATIONDESIGN

An exchange of ideas through looking and feeling Design for communication.

 • [Kitabayashi Midori]
 • [Kunimoto Sumire]
 • [Sasaki Aya]
 • [Teramachi Miyoko (Miyo Machiko)]
 • [Hata Saori]
 • [Hamamoto Taku]
 • [Futamata Hiroka]
 • [Motegi Mio]
 • [Yamaichi Aya]
 • [Saibara Rieko] 『りえさん手帖』(The Mainichi Newspaper)
 • [Ishii Gen [Neandertal]] NHK Television Program『人類誕生』
 • [Ito Yuhei]
 • [Tsuneda Tomoko] Handkerchief specialized store “H Tokyo”
 • [Morimoto Chie] Matsutoya Yumi's 38th album:
 • [Muto Akihito + Harada Kaoru [uwabami]] 『ボンとハレトモのぼうけん しゅばばばばばばびじゅつかん』(Hisakata Child)
 • [Omishima Kojo]
 • [Oyama Chiaki]
 • [Kuriyama Sayaka]
 • [Suzuki Hanami]
 • [Takahashi Rina]
 • [Maruyama Tao]
 • [Miyamoto Naomi]
 • [Yamamoto Masumi]
 • [Ishii Gen [Neandertal]] TOYOTA C-HR
 • [Waki Yukari]
 • [Yairi Koichi]
 • [Mitsui Akino]
 • [Misato Tomoki]
 • [Shoji Tatsuro] 『ATOMIC ELEMENTS reconsideration BAUHAUS,HfG Ulm−はじまりのカタチ バウハウス・ウルム造形大学再考−』
 • [Kitaoka Seigo]
 • [Kikuchi Ayana]
 • [Fukatsu Yuki]
 • [Yamamoto Etsuko]
 • [Ken Okuyama Design] E7 Hokuriku Shinkansen
 • [Naito Rei] Teshima Art Museum
 • [Nagashima Yurie]
 • [Ishikawa Koji] 『どうぶついろいろかくれんぼ』 (Poplar Publishing)
 • [Uehara Sachiko] 『ピーポくん』
 • [Ishii Gen [Neandertal]] Nissin Cup Noodle
 • [Nakui Naoko] 『スタッキング可能』 (Kawade Shobo Shinsha; Author: Matsuda Aoko)
 • [Saibara Rieko] 『毎日かあさん』 (The Mainichi Newspapers)
 • [Morimoto Chie] Matsutoya Yumi's 37th album:
 • [Yorifuji Bunpei] 『死にカタログ』 (Daiwa Shobo)
 • [Kato Kensaku]
 • [Katsui Mitsuo] Musashino Art University logo mark
 • [Tsuneda Tomoko]
 • [Iida Yuko (CAMP4)]