Fukatsu Yuki

"Kodaira Musubime Syokudo"

Communication design Graduation work 2011