INSTALLATION

Creating works that depend upon the experience of an entire location or space. These are generally temporary exhibits that can be experienced only for a limited time.

 • [Morino Daichi]
 • [Yamamoto Asuka]
 • [Umino Kotaro]
 • [Okawahara Nobuto]
 • [Hamamoto Taku]
 • [Ito Narumi]
 • [Ikeda Karin]
 • [Ishizuka Rina, Suzuki Shion]
 • [Katsumi Mai]
 • [Taniguchi Atsuki]
 • [Tajima Serine]
 • [Kuribayashi Takashi]
 • [Taniyama Kyoko]
 • [Kanno So]
 • [Hirooka Tomoya]
 • [Inoue Hiromi]
 • [Suzuki Machiko]
 • [Sasaki Natsuko]
 • [Aoki Noe]
 • [Aoki Noe] 『シロタマ』2016
 • [Aoki Noe]
 • [Aoki Noe] 『ふりそそぐものたちⅡ』2012
 • [Kanno So]
 • [Kanno So]
 • [Kanegae Kanichi]
 • [Hori Nanami]
 • [Yagi Eri]
 • [Omishima Kojo]
 • [Oyama Chiaki]
 • [Kuriyama Sayaka]
 • [Hirasawa Shoko]
 • [Uto Sayaka]
 • [Kashiwagi Kensuke]
 • [Kojima Sayaka]
 • [Toguchi Homare]
 • [Honda Yugo + Yaguchi Yuina]
 • [Matsushita Chihiro]
 • [Ishii Natsuho]
 • [Moriya Megumi] ”calm.2”
 • [Abe Hiroaki]
 • [Funami Mayu]
 • [Wakata Yusuke]
 • [Sato Aosa]
 • [Ueno Megumi]
 • [Ishida Akane]
 • [Yoshida Shunya]
 • [Nishibori Masumi]
 • [Kawano Chizuru]
 • [Omoto Yurika]
 • [Yoshizawa Taiki]
 • [Suzuki Mio] 『綻び紡ぎ、時を思う』
 • [Shirakawa Yoshinori]
 • [Kagawa Atsuko + Toriumi Hana]
 • [Okumura Kounosuke]
 • [Asai Yuta]
 • [Takanohashi Ayaka]
 • [Morita Kako]
 • [Nakamura Aoi]
 • [Taniguchi Tomomi]
 • [Hashimoto Takako]
 • [Mori Hiroki]
 • [Fukatsu Yuki]
 • [Hamada Miri]
 • [Naito Rei] Teshima Art Museum
 • [Kuribayashi Takashi]
 • [Taniyama Kyoko]
 • [Nishino Tatsu]
 • [Mukai Shutaro]